Titel

Team Impact Building sdgs/Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Team Impact Building sdgs/Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Impact Teambuilding Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

'Impact Teambuilding Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen' organiseert een training waarin duurzaamheid vanuit talenten en succes wordt benaderd. Door hun aanpak laten ze mensen ervaren dat ze met kleine ingrepen gigantische verschillen maken vanuit hun persoonlijke talenten. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen ontwikkeld door de Verenigde Naties zijn het ideale kompas met duurzaamheid aan de slag te gaan. Dit wordt gedaan door de kernwaarden van de sdg’s te verbinden met hun kerntalenten.

 

Het proces:

1. Allereerst stelt men de vraag hoe jullie als bedrijf willen bijdragen aan de verwezenlijking van de SDG's.

2. Via een inventarisatie maakt men de kerntalenten en het potentieel inzichtelijk die in jullie bedrijf aanwezig zijn.

3. Deze gegevens worden gebruikt voor een indeling in teams. Jullie verbazen zich welke gemeenschappelijke kerntalenten er aanwezig zijn in de diverse lagen van jullie bedrijf.

4. Tijdens de ochtendsessie van de training krijgen de deelnemers de kans om hun talenten in te zetten voor een concreet duurzaamheidsdoel. Dit zal gebeuren door workshops waarbij de focus ligt op doen, ervaren en plezier.

5. In de namiddag ligt de focus op het delen van de ervaringen, het brainstormen voor initiatieven en mogelijkheden binnen de eigen organisatie en het maken van een praktisch actieplan.

NIETS MISSEN VAN HASSELT? WIJ HOUDEN JE GRAAG OP DE HOOGTE!

Email: