Sint-Rochuskerk of Minderbroederskerk

De Minderbroederskerk in Hasselt staat in de volksmond bekend als de 'paterkeskerk'. Het is wellicht het meest gekende 'monument' van Hasselt. Van overal komen mensen naar de Minderbroedersstraat afgezakt om er bij de graftombe van Valentinus Paquay, 'Het Heilig Paterke', een gunst af te smeken.

Kerk sinds 1655

De kerk is een eerder sober 1-beukige barokbouw. Rond 1645 is gestart met de bouwwerken aan de kerk, 2 jaar nadat de minderbroeders de toelating kregen om in Hasselt een klooster op te richten.

Uit alle verhalen blijkt dat minderbroeder Nicolaas Ray wellicht de bouwwerken leidde als architect, terwijl minderbroeder-hulpbisschop Blavier de kerk in 1655 kwam inwijden.

Ingrijpende geschiedenis

  • De arduinen ingangspoort met driehoekig fronton heeft wel wat wijzigingen ondergaan in de 18de eeuw. In dat fronton waren immers de wapens gebeiteld van de baron en de barones van Vogelsang, weldoeners van het klooster. De Franse bezetters kapten die wapens er ruwweg af en die averij werd nooit hersteld.
  • Einde 18de eeuw werden de paters verdreven door de Franse bezetters en werd het hele meubilair inclusief kerkklokken verkocht.
  • Gedurende de 19de eeuw werd de kerk verder gebruikt als militaire opslagplaats, schuur en paardenstal.

Minderbroeders en Het Heilig Paterke

De minderbroeders keerden in 1846 terug naar de stad, waar ze de Onze-Lieve-Vrouwkerk bedienden. Toch konden ze pas in 1898 hun vroegere kloostergebouwen en de kerk terugkopen. Haast onmiddellijk werd de kerk gerestaureerd.

Op aangeven van pater Valentinus Paquay werd ze toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Pater Paquay overleed zelf in 1905 na een meer dan 50-jarig verblijf in de orde. Twintig jaar na zijn overlijden bouwde men, pal naast de kerk, de grafkapel van Valentinus Paquay. Hij werd in de volksmond van de Hasselaren snel 'Het Heilig Paterke'. Zijn stoffelijk overschot werd er bijgezet in 1926 en kreeg een monumentale graftombe aangemeten door kunstenaar Holemans.

Het leven van pater Valentinus is de Hasselaren in die mate blijven boeien, dat een comité er voor gezorgd heeft dat de paus pater Valentinus in 2003 zalig verklaard heeft.

Contact