Sint-Quintinuskathedraal

In de 8ste eeuw stond op de plaats van de Sint-Quintinuskathedraal het eerste primitieve kerkje aan de Helbeek, de kern van het oude Hasselt. In 1967, bij de oprichting van het bisdom Hasselt, werd deze kerk bisschopskerk of kathedraal.

 

Belangrijke bouwfasen

De huidige gotische kerk heeft een lange bouwgeschiedenis gekend:

 • In de 11de eeuw werd op de plaats van het oude kerkje een romaanse kerk in Diestse ijzerzandsteen gebouwd. De onderbouw van de huidige toren is het enige overblijfsel van die romaanse kerk.
 • Rond 1250 werd tegen de oude romaanse kerk de huidige vroeggotische toren in kalksteen gebouwd.
 • De middenbeuk, de kruis- en zijbeuken en het koor in late gotiek dateren uit de 15de eeuw.
 • De kooromgang met de straalkapellen, de westgevel met de 2 ingangen en de Sint-Barbarakapel aan de noordzijde dateren uit de 16de eeuw.
 • In de 18de eeuw werden de torenspits en de beiaard vernieuwd.
 • De pinakels, de voorbouw van de toren en andere versieringen aan de buitenzijde en in het interieur - o.m. het hoofdaltaar - werden tijdens de grote restauratie in de 2de helft van de 19de eeuw toegevoegd.
 • In 1999 werd de recentste grondige restauratie voltooid.

Belangrijke kunstwerken

In de Sint-Quintinuskathedraal vind je onder meer:

 • renaissancistische koorgestoelte (1549) met enkele gesculpteerde rugbeschotten en decoratieve zittingen
 • schilderij Calvarieberg van Lampsonius, kruisweg en muurschilderingen van de Hasseltse historieschilder Godfried Guffens (1823-1901)
 • barokke preekstoel (1637) en biechtstoelen
 • doksaal in Lodewijk XVI-stijl met classicistische orgelkast
 • koperen doopvont uit 1700
 • koperen koorlezenaar uit 1536
 • laatgotische heiligenbeelden
 • houten portaal (rond 1600) in het transept dat afkomstig is uit de kerk van de augustijnen

De oudste bekende monstrans ter wereld (12de eeuw) is eigendom van de kathedraal, maar wordt tentoongesteld in het stedelijk museum Het Stadsmus.

Het museum in de beiaardtoren geeft een overzicht van de geschiedenis en van de werking van een beiaard.

Openingsuren kathedraal

Dagelijks van 09u30 tot 17u30

Openingsuren Beiaardtoren

 • Geleid bezoek elke eerste zaterdag van de maand om 14 uur stipt. Inschrijven is niet nodig. Prijs: € 4 / € 2 (UiTpas)
 • op afspraak voor groepen

 

Contact