Èchte hèsseliëre make dat ‘et hèssels op een plezejerige manejer wir lië.vetig wië.rt!
Of nog: Rasechte Hasselaren maken het Hasselts dialect op een ludieke manier weer levendig!

Hessels Ouër gaat 5 keer per jaar door, telkens om 15u.
Toegang gratis

Het Stadsmus - Hessels Ouër

24 november: 't Hessels wèè da vrieger weur, dzjë kant ni anes èn doabèè deur

Francis Delauré vertelt je op deze dialectnamiddag in onvervalst Hèssels over... ditzelfde Hèssels. Hoe klonk dit vroeger? Hetzelfde als nu?
Dialecten evolueren, net als andere talen. Zij die nog Hessels praten, doen dat vaak niet meer met dezelfde woorden of klanken die hun ouders of grootouders gebruikten. In dit 'Hessels ouer' proberen we aan de hand van een aantal oefeningen de 'tââl van oas Ma èn wèè dee kalde bè oaze Pa'* te her-ontdekken.
Je wordt hierbij actief betrokken. En wie weet... vormen jouw suggesties een aanvulling voor een volgende editie van de 'Dieksjenèèr van 't Hessels'!
 

Ontdek het op 24 november, om 15u. 

*Zowel de titel van dit "Hessels ouer" als deze zin zijn ontleend aan een gedicht van Jos Ghysen.