Tekening van Fred Eerdekens, links de kathedraal, daarnaast een gebouw bestaande uit enkel lijnen, die onderaan woorden vormen.

Expo 'De Nieuwsgierige Hasselaar: Het verhaal van een stadsbeweging 1976 – 1985' - 07/05/2022 tot 19/06/2022

Tussen 1976 en 1985 verschenen 7 jaargangen van de onafhankelijke stadskrant 'De Nieuwsgierige Hasselaar', een burgerinitiatief om het stedelijk beleid aan de kaak te stellen. Dit initiatief groeide uit tot de politieke beweging 'De Wakkere Hasselaar' én leidde tot de oprichting van de onafhankelijke burgerpartij 'WAKKER', die deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen van 1982. 

Enkele deelnemers aan dit burgerinitiatief – zoals Herman Laitem, Rik Ghysen, Jos Gysenbergs, Fred Eerdekens, André Bertels, Armand Schreurs, Bea Vanherle, Luc Steegen, Annemie Sneyers, Hub Baerten, Jos Roux en Huub Berger - doken in hun archieven en brengen de sfeer van toen weer tot leven. 

Van 7 mei tot en met 19 juni 2022.  

Tekening Fred Eerdekens

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw verloederde en verdween heel wat lokaal erfgoed. Dat zorgde bij veel Hasselaren voor onrust en frustratie. Als reactie daarop ontstond In 1974 de ‘Tamerastichting’. Zij ijverde voor een kwalitatieve stadsomgeving en behoud van waardevol patrimonium. Haar eerste succes werd de stokerij Theunissen (vandaag Jenevermuseum), die dreigde plaats te maken voor een immoproject. 

Het protest kreeg steeds meer vorm en werd in 1976 een beweging met een eigen maandblad: DE NIEUWSGIERIGE HASSELAAR. Redacteurs kropen elke maand in hun pen. Kunstenaars en fotografen illustreerden. Basisgroepen sloten aan. 

Dat leidde in 1981 tot een politieke beweging: De Wakkere Hasselaar, alias WAKKER. Bij de verkiezingen van 1982 steunden bijna 3000 kiezers de luide boodschap van de stadskrant en stuurden Luk Cox naar de gemeenteraad. Het was het begin van de ommekeer. Het stadsbestuur kreeg stilaan meer oog voor milieu, erfgoed en een leefbare stad, al was (en is) er nog veel werk.  

Ruim 40 jaar na datum kijken we terug op die boeiende periode. De expo toont je, in woord en beeld, uniek archiefmateriaal.